Xã hội

Nữ chính trong vụ đưa bồ đi xem bóng đá lên tiếng phủ nhận không biết người yêu đã có vợ

https://video.molistar.com/2022_05/23/kq9r2hnjqts8gkcg0w00c8o4/co-ai-dem-qua-vua-di-bao-vua-hong-bien-nhu-ad-khong-cmt-cho-ad-biet-di1653286585.mp4