Showbiz

Thiên An bị tố "1 tay 2 cá" trong thời điểm còn quen Jack, nhìn bằng chứng thì ai nghĩ "ô mô" tài trợ