Showbiz

Jack lộ diện sau 8 tháng ở ẩn, suýt khóc tâm sự: "Tôi mệt rồi, thời gian qua kinh khủng quá"

https://video.molistar.com/2022_04/12/bzn0hxtxzlkwcow4go8ks884/jack-lo-dien-sau-8-thang-o-an-suyt-khoc-tam-su--toi-met-roi-thoi-gian-qua-kinh-khung-qua1649737164.mp4