Chuyện lạ

Xử phạt đối tượng chuyển hướng cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an