Showbiz

Rich Kid Gia Kỳ "quay ngoắt xe" tuyên bố "hối hận nhất cuộc đời" vì từng làm fan của Ngọc Trinh

https://video.molistar.com/2022_05/21/bcvbcxf2hpsso444gcks4kg8/rich-kid-gia-ky-tuyen-bo-hoi-han-nhat-cuoc-doi-vi-tung-la-fan-cua-ngoc-trinh1653128155.mp4