Showbiz

Kết quả kiểm tra chính thức vụ Ngọc Trinh tung tin mua 11ha đất ở Bảo Lộc

https://video.molistar.com/2022_05/25/1upgttoz9dgkw8kksc0co088/ket-qua-kiem-tra-chinh-thuc-vu-ngoc-trinh-tung-tin-mua-11ha-dat-o-bao-loc1653445758.mp4