Showbiz

Hết 'sống ảo', Ngọc Trinh chơi lớn tặng túi trăm triệu cho Minh Hằng trong ngày đầu đóng phim chung

https://video.molistar.com/2022_06/23/m51q9oxtzogkg8c4k844s4sg/ngoc-trinh-qua-la-chiu-choi-luon1655975439.mp4