Showbiz

Hết 'sống ảo', Ngọc Trinh chơi lớn tặng túi trăm triệu cho Minh Hằng trong ngày đầu đóng phim chung