Showbiz

Phương Thanh đăng tâm thư đầy bức xúc: "Anh chị tạm tha cho showbiz, để nghệ sĩ làm nghệ thuật sạch sẽ"

https://video.molistar.com/2022_03/09/rvxb2y3mdc000wgsogk0ogs0/phuong-thanh-dang-tam-thu-day-buc-xuc--anh-chi-tam-tha-cho-showbiz-de-nghe-si-lam-nghe-thuat-sach-se1646830493.mp4