Xã hội

Bức xúc cách thức săn mèo tàn nhẫn của 2 tên trộm

https://video.molistar.com/2022_03/08/e206oxywxfk0cgscsg80swg0/buc-xuc-cach-thuc-san-meo-tan-nhan-cua-2-ten-trom1646730576.mp4