Showbiz

Trai đẹp của Phương Thanh - Doãn Chí Kiên: Cực thân với con gái người yêu, đóng chung MV trở thành "chị em nương tựa"

https://video.molistar.com/2022_05/29/6jq8tx35i38cwc008ogckcwo/co-ai-dang-day-thuyen-khong-vay-11653828332.mp4