Showbiz

Nữ diễn viên Tangmo Nida bất ngờ livestream lúc nửa đêm khiến fans "dựng tóc gáy"

https://video.molistar.com/2022_05/24/7e2yjiek2s0so484gcsgs0g0/nu-dien-vien-tangmo-nida-bat-ngo-livestream-luc-nua-dem-khien-fans-dung-toc-gay1653376873.mp4