Xã hội

Quản lý đáng nghi chính thức xin lỗi mẹ và bạn trai cũ Tangmo tại lễ tưởng niệm nữ diễn viên

https://video.molistar.com/2022_03/11/67tzx25hs288g804o4o04g88/quan-ly-dang-nghi-chinh-thuc-xin-loi-me-va-ban-trai-cu-tangmo-tai-le-tuong-niem-nu-dien-vien1647004173.mp4