Showbiz

Lộ video Tangmo Nida bị đánh trên du thuyền, mẹ ruột xác nhận tìm được bằng chứng con gái bị sát hại?

https://video.molistar.com/2022_05/30/ll3mggi489wwoss0sssgs848/moi-viec-chua-ket-thuc-u-11653907438.mp4