Showbiz

Netizen "tóm gọn" 2 nhân vật trốn vé lén xem Đông Nhi hát tại Đà Lạt, danh tính khiến ai nấy phải bật cười