Showbiz

Netizen "tóm gọn" 2 nhân vật trốn vé lén xem Đông Nhi hát tại Đà Lạt, danh tính khiến ai nấy phải bật cười

https://video.molistar.com/2022_03/29/kk7k318e6eosw8o808kk80ow/netizen-tom-gon-2-nhan-vat-tron-ve-len-xem-dong-nhi-hat-tai-da-lat-danh-tinh-khien-ai-nay-phai-bat-cuoi1648519880.mp4