Xã hội

Đà Lạt: chèo kéo vào quán ăn không thành công, nhân viên nổi đóa đuổi khách dù chỉ đứng phía ngoài