Showbiz

Lễ vu quy của Minh Hằng: Dàn bưng mâm cực phẩm, chú rể vất vả vì thử thách trèo thang hôn cô dâu

https://video.molistar.com/2022_06/13/4x9bppqatf6s0c0ksgoco8so/chong-minh-hang-vat-va-vi-thu-thach-treo-thang-11655115209.mp4