Showbiz

Khoảnh khắc V (BTS) thân mật với Olivia khiến triệu con tim tan vỡ, chàng thì thầm câu gì mà nàng "sốc" thế?

https://video.molistar.com/2022_04/04/bpvlrjljwo8o4o44ko44w40g/khoanh-khac-v-bts-than-mat-voi-olivia-khien-trieu-con-tim-tan-vo-chang-thi-tham-cau-gi-ma-nang-soc-the1649060255.mp4