Showbiz

Lộ ảnh V (BTS) lén phì phèo thuốc lá ngay tại Grammy 2022, cộng đồng fan Army quyết giữ im lặng

https://video.molistar.com/2022_04/04/dvooz5652g0ko4gk8ockg88g/lo-anh-v-bts-len-phi-pheo-thuoc-la-ngay-tai-grammy-2022-cong-dong-fan-army-quyet-giu-im-lang1649060392.mp4