Showbiz

V (BTS) hé lộ câu “tán tỉnh” Olivia Rodrigo ở Grammy: Không phải tiếng Anh hay Hàn nhưng vẫn làm mỹ nhân 19 tuổi ngỡ ngàng

https://video.molistar.com/2022_04/07/s036u5n6amoc80wc4k04cgkc/v-bts-he-lo-cau-tan-tinh-olivia-rodrigo-o-grammy--khong-phai-tieng-anh-hay-han-nhung-van-lam-my-nhan-19-tuoi-ngo-ngang1649327240.mp4