Showbiz

Hot lại video Hoài Lâm đang hát live thì té ngã, xử lý chuyên nghiệp nhưng sao fans vẫn chê: "Tệ hơn Erik"?

https://video.molistar.com/2022_03/31/bmmmpc0dleoko0oococ4o88w/hot-lai-video-hoai-lam-dang-hat-live-thi-te-nga-xu-ly-chuyen-nghiep-nhung-sao-fans-van-che--te-hon-erik1648696611.mp4