Showbiz

Erik lại vướng nghi vấn hát nhép khi bị fans kéo tay ngã nhào nhưng giọng ca vẫn cực "âm vang"

https://video.molistar.com/2022_05/25/h8jokg2u6igwkk8sosg0k844/erik-lai-vuong-nghi-van-hat-nhep-khi-bi-fans-keo-tay-nga-nhao-nhung-giong-ca-van-cuc-am-vang1653445475.mp4