Showbiz

Hot: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lần đầu tiên đặc cách thí sinh chuyển giới

https://video.molistar.com/2022_04/17/57v9in9ouvwgkkssgo0oc8o0/hot--hoa-hau-hoan-vu-vn-lan-dau-tien-dac-cach-thi-sinh-chuyen-gioi1650171205.mp4