Showbiz

3 năm nhiệm kỳ đầy thăng trầm của Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Khánh Vân - Thúy Vân - Kim Duyên

https://video.molistar.com/2022_06/25/9dn7tpa92iw4cc4084ososoc/du-het-nhiem-ki-nhung-ba-chi-van-mai-dinh1656146689.mp4