Showbiz

Fans "khóc thét" vì Vũ Thu Phương quay lại làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

https://video.molistar.com/2022_03/07/joodzluotnkgswow848cgs08/fans-khoc-thet-vi-vu-thu-phuong-quay-lai-lam-giam-khao-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam1646625931.mp4