Showbiz

Đoàn Di Băng bị phản ứng trái chiều khi phán xét người lạ, so sánh mình với người khác

https://video.molistar.com/2022_04/04/2y2x3xw660008ssw08cssco0/doan-di-bang-bi-phan-ung-trai-chieu-khi-phan-xet-nguoi-la-so-sanh-minh-voi-nguoi-khac1649036576.mp4