Xã hội

Vào căn phòng "tổng thống" trị giá 15 triệu 1 đêm nhưng lại có 2 giường ngủ, nữ đại gia Quận 7 lập tức hỏi lễ tân và cái kết

https://video.molistar.com/2022_03/16/lrskyrku1hc0sc0go8cg0goc/vao-can-phong-tong-thong-tri-gia-15-trieu-1-dem-nhung-lai-co-2-giuong-ngu-nu-dai-gia-quan-7-lap-tuc-hoi-le-tan-va-cai-ket1647399001.mp4