Showbiz

Độ Mixi và Hòa Minzy mờ nhạt trong Sao Nhập Ngũ 2022, CĐM đặt nghi vấn đang bị ê kíp "ém hàng"?

https://video.molistar.com/2022_03/05/mfvjyq659qo8sgwsw44sc0gs/do-mixi-va-hoa-minzy-mo-nhat-trong-sao-nhap-ngu-2022-cdm-dat-nghi-van-dang-bi-e-kip-em-hang1646464450.mp4