Showbiz

Đại diện Sài Gòn Tếu thừa nhận tố Đức Phúc chỉ là "giỡn", netizen phẫn nộ: "Vô duyên mà nghĩ mình hài hước"

https://video.molistar.com/2022_03/24/oy2j4j9xplwwos8o0kkcgo0o/dai-dien-sai-gon-teu-thua-nhan-to-duc-phuc-chi-la-gion-netizen-phan-no--vo-duyen-ma-nghi-minh-hai-huoc1648105567.mp4