Showbiz

Bị tố bỏ tiền mua tương tác cho MV mới nhưng "chạy seeding" nhầm clip, phía Đức Phúc giải thích ra sao?

https://video.molistar.com/2022_03/23/n2eqhlp7zusgswoco0k40o44/bi-to-bo-tien-mua-tuong-tac-cho-mv-moi-nhung-chay-seeding-nham-clip-phia-duc-phuc-giai-thich-ra-sao1648033123.mp4