Showbiz

Bị tố bỏ tiền mua tương tác cho MV mới nhưng "chạy seeding" nhầm clip, phía Đức Phúc giải thích ra sao?