Showbiz

Bị tố hát nhép, Đức Phúc nói gì?

https://video.molistar.com/2022_03/09/5k7su3avchwks0c0wskgw880/bi-to-hat-nhep-duc-phuc-noi-gi1646829205.mp4