Showbiz

Dự đoán loạt ca khúc đình đám sẽ xuất hiện trong Táo Quân 2022: Hit của Sơn Tùng hay Đen Vâu?

https://video.molistar.com/2022_01/13/smg58b9z3fkgg408s4c0sc88/hit-tao-quan-20221642066786.mp4