Showbiz

Bị tiến sỹ gọi là "các con điên", dàn hoa hậu Việt Nam phản ứng ra sao?