Xã hội

Xung đột tại Ukraine khiến giá dầu và vàng tăng dựng đứng

https://video.molistar.com/2022_03/07/7uh36cg7tsgss0gcw404s0wg/xung-dot-tai-ukraine-khien-gia-dau-va-vang-tang-dung-dung1646634158.mp4