Xã hội

Giá vàng vẫn chạm đỉnh ngày 8/3: Một người dân ở Hà Nội mang 20 cây vàng đi bán thu về 1,4 tỷ

https://video.molistar.com/2022_03/08/qmfqth325fk0s8gggwcwgoks/gia-vang-van-cham-dinh-ngay-8-3--mot-nguoi-dan-o-ha-noi-mang-20-cay-vang-di-ban-thu-ve-14ty-11646726023.mp4