Xã hội

Xúc động hình ảnh người dân Hội An thả hàng nghìn hoa đăng trên biển Cửa Đại tưởng niệm nạn nhân vụ lật tàu

https://video.molistar.com/2022_03/04/2885rf7iwc9w0wwcw8go0gsw/tha-hang-nghin-hoa-dang-tren-bien-cua-dai-tuong-niem-nan-nhan-vu-lat-tau-molistar-onhaxemtin-latcano-hoian-hoadang-tuongni1646377346.mp4