Xã hội

Xử lý nhanh như điện, bà cô thoát nạn trước bánh xe ô tô lao vun vút: Lỗi sai cả hai bên

https://video.molistar.com/2022_03/09/tk7f5sp2zyssss8g48s8ssgc/xu-ly-nhanh-nhu-dien-ba-co-thoat-nan-truoc-banh-xe-o-to-lao-vun-vut--loi-sai-ca-hai-ben1646831112.mp4