Xã hội

Thót tim cảnh giải cứu người phụ nữ "nhảy múa" trên cổng chùa

https://video.molistar.com/2022_04/01/7gv63es34a8s008kk4sc40og/thot-tim-canh-giai-cuu-nguoi-phu-nu-nhay-mua-tren-cong-chua1648815606.mp4