Xã hội

Thót tim cảnh người phụ nữ đẩy người đàn ông ngồi xe lăn lên thang cuốn thì vấp ngã, may mắn được cứu giúp kịp thời

https://video.molistar.com/2022_04/22/enxsfbf766g4k4ooogk8sog0/thot-tim-canh-nguoi-phu-nu-day-nguoi-dan-ong-ngoi-xe-lan-len-thang-cuon-thi-vap-nga-may-man-duoc-cuu-giup-kip-thoi1650596067.mp4