Xã hội

Xót thương hình ảnh người và xe bị nước lũ cuốn trôi ở Quy Nhơn