Xã hội

Xôn xao hình ảnh khách du lịch ở Hà Giang dừng xe hái trộm củ cải của bà con vùng cao