Đời sống xã hội

Xôn xao 2 chú chó nổi tiếng Đà Lạt bị chủ ngược đãi, đánh "bốp bốp" nếu không nghe lời