Xã hội

Xôn xao 2 chú chó nổi tiếng Đà Lạt bị chủ ngược đãi, đánh "bốp bốp" nếu không nghe lời

https://video.molistar.com/2022_03/29/lpo1ieznao04ssgow8cw4k4w/xon-xao-2-chu-cho-noi-tieng-da-lat-bi-chu-nguoc-dai-danh-bop-bop-neu-khong-nghe-loi1648518844.mp4