Showbiz

Đêm diễn My Soul 1981 thứ hai của Mỹ Tâm tại Đà Lạt là một kỉ niệm vô cùng đáng nhớ với người hâm mộ

https://video.molistar.com/2022_03/28/4y9lclcdfs00so08ccgo04ow/dem-dien-my-soul-1981-thu-hai-cua-my-tam-tai-da-lat-la-mot-ki-niem-vo-cung-dang-nho-voi-nguoi-ham-mo1648435614.mp4