Xã hội

Xin lỗi nhiều lần không được, chàng trai quỳ xuống "vái" bạn gái 1 cái rồi bỏ đi