Xã hội

Xe Tesla lại phát hiện "người vô hình" khi đi ngang qua nghĩa trang hoang vắng

https://video.molistar.com/2022_04/07/mba5bzcx2lckoko0k8wsoogs/xe-tesla-lai-phat-hien-nguoi-vo-hinh-khi-di-ngang-qua-nghia-trang-hoang-vang1649327303.mp4