Xã hội

Xe tải chở dầu bốc cháy dữ dội sau đó lan ra hàng chục mét trên cao tốc Trung Lương

https://video.molistar.com/2022_05/04/fht7c9l9d5sgowswok88ww0s/xe-tai-cho-dau-boc-chay-du-doi-sau-do-lan-ra-hang-chuc-met-tren-cao-toc-trung-luong1651672090.mp4