Xã hội

Cháy dữ dội trong bãi tạm giữ xe vi phạm của Phòng CSGT TP.HCM

https://video.molistar.com/2022_06/06/pxthmm1rozkwkkkcgc88s0k4/chay-lon-thieu-rui-hang-ngan-xe-may-xe-tai-o-to-trong-bai-xe-cua-ca-tphcm1654511170.mp4