Xã hội

Cây xăng bốc cháy dữ dội vì tài xế ô tô đạp nhầm chân ga

https://video.molistar.com/2022_05/18/jvhkn2fai0gogcw4ws48o4cc/cay-xang-boc-chay-du-doi-vi-tai-xe-o-to-dap-nham-chan-ga-11652860405.mp4