Xã hội

Xe buýt lao như tên bắn ở tp HCM, CSGT nói gì?

https://video.molistar.com/2022_05/26/syi11tj2logwscos4wo4o4sc/chay-gi-ma-ghe-thiet-chu-so-hai1653573031.mp4