Xã hội

Vừa mới nghỉ hè, cô bé 2k11 đã đi làm ngay một bộ tóc 'không máu lửa đời không nể'