Xã hội

Vụ tài xế xe Mercedes tông người ở Phan Thiết: Thực hư câu chuyện như thế nào?

https://video.molistar.com/2022_05/13/flzawvnenbk88og4kcs08ow8/dung-de-muon-roi-moi-noi-ra-hai-tu-gia-nhu1652416205.mp4